โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •         ภายในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านป่าอ้อร่วมมือกับชุมชน  พัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  ความสามารถ  ในทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความสุขในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:35:17 น.

โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวรัตม์ ผิวเหลือง โทรศัพท์: 0956380129 อีเมล์: piwmaza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]