โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •               โรงเรียนถือกำเนิดมาจาก ความร่วมมือของประชาชน ได้สละเวลาช่วยกันสร้าง เป็นโรงเรียนขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียน ระดับมัธยม ต่อมาได้ยกฐานะ เป็น โรงเรียนประตำบล โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน รวมเป็น เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ โรงเรียน เปิดสอน ระดับมัธยมปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โดยมีนายวีระ เพ็งศิริ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๗๖ ตารางวา ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ ได้อนุญาตให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในบริเวณพื้นที่ นิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์ทะเล โดยการก่อสร้างโรงเรียนนั้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลนิคมสร้างตน เองทุ่งโพธิ์ทะเล ซึ่งมีนายไพรเชษฐ์ ทับทิมทอง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๓ ห้องเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:56:25 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวณิชนันทน์ ราษฎร์สุดใจ

  • นางสาวสายรุ้ง เทพวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,332
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]