โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายธงชัย พิลาแพง      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  นายธนสมบูรณ์ จุลทะสี รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  พระครูวาปี วชิรวิมล      กรรมการ
  น.ส.พัชรี จันทร์ชาลี      กรรมการ
  นางจันทร์แรม เขียวจันทร์  กรรมการ
  นางพยุง ปานดำ          กรรมการ
  นางสมถวิล สินสุวรรณ์   กรรมการ
  นายกมล แนมเถื่อน       กรรมการ
  นายคำแหง วันดี          กรรมการ
  นายละเอียด กันปี         กรรมการ
  นายสมมาตร์ บุญฤทธิ์    กรรมการ
  นายสุนทร ดีสุข           กรรมการ
  นายสุวิทย์ เทพภักดี     กรรมการ
  นายสถิตย์   กระบวนศรี  กรรมการ
  นายเผดิม  รัตถา   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:56:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์

 • นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]