โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2.
  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี่ และเน้นการจัดทำโครงงาน
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาโรงเรียนให้ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:56:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายรัตนพล เรืองอนันต์

 • นางสาวสุพรรษา พลขันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,341
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]