โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีภูมิรู้  ควบคู่เทคโนโลยี  วิถีชีวิตพอเพียง
  สร้างชื่อเสียงด้วยโครงงาน   สืบสานโรงเรียนดีต้นแบบในฝันประจำอำเภอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:56:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกอร ใหม่ศรี

 • นางชุติกาญจน์ หงสาภินันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]