โรงเรียนบ้านจกปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียนบ้านจกปก

  พ.ศ. 2501  ปีก่อตั้ง

  โรงเรียนบ้านจกปก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต  2   กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  โดยนายแหล่ง  สุกตากจันทร์   กำนันตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด เป็นผู้จัดทำที่ดินให้  จำนวน  12  ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา  เมื่อปี พ.ศ. 2501  เปิดทำการสอนตั้งแต่

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โดยมีอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  7 x  9  เมตร

   ( 2 ห้องเรียน ) จำนวน  1  หลัง

  พ.ศ. 2511 แยกโรงเรียน

  วันที่  2 มกราคม พ.ศ. 2511 ได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยราษฎรได้สละวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 / ข ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.  2511

  พ.ศ. 2511 ไฟไหม้โรงเรียน

            เดือนเมษายน พ.ศ.2511 ได้เกิดอัคคีภัย(ไฟป่า) ไหม้หลังคาบางส่วนเสียหาย ทางราชการให้งบประมาณซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 15,000

  พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

            โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 / ข ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

  พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

            โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

  พ.ศ. 2514 สร้างส้วม

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

  พ.ศ. 2515 สร้างส้วม

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังแบบ 401เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

  พ.ศ. 2514 สร้างประปา

            โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมอนามัยสร้างประปาเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

  พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักครู

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

  พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน1หลังแบบกรมสามัญเป็นจำนวนเงิน39,000 บาท

   

  พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียน

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ก.ตึกขนาด 3 ห้องเรียน จำนนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 195,000 บาท

  พ.ศ. 2523 สร้างส้วม

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

  พ.ศ. 2529 เปลี่ยนหลังคา

            โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1 / ข ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท

  พ.ศ. 2533 สร้างถังเก็บน้ำฝน

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน จากสำนักงานรพช.จังหวัดตาก จำนวน 8 แทงค์เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท

  พ.ศ. 2536 สร้างถังเก็บน้ำฝน

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน งบภัยแล้ง จากกรมการปกครองจำนวน 1 ชุด 4 ถัง

  พ.ศ. 2550 สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

            โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 117,000 บาท

  พ.ศ. 2552 สร้างหอประชุม

            วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมขนาดเล็กแบบสร้างเอง จำนนวน 1 หลังจาก ค่ายอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมและเป็นหอประชุม

  ที่ตั้งและขนาด

  โรงเรียนบ้านจกปก  ตั้งอยู่บ้านจกปก หมู่ที่  11 บ้านจกปก ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์  63140     หมายเลขโทรศัพท์  055-802-537  มีเนื้อที่ประมาณ   12  ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา  (เป็นที่ราชพัสดุ)

  ประเภทของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านจกปก เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา  เปิดเรียน  2  ภาคเรียน คือ

                     ภาคเรียน  1    เปิด 16 พฤษภาคม  - 10 ตุลาคม 

                     ภาคเรียน  2    เปิด  1  พฤศจิกายน -  31  มีนาคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:40:57 น.

โรงเรียนบ้านจกปก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55507067 อีเมล์: jokpok2013@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวลินดา แซ่เดี่ยว โทรศัพท์: 055560167 อีเมล์: walina2454@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]