โรงเรียนบ้านจกปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจกปก

  1. นายทวีทรัพย์ ทองอินต๊ะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

  2. นายพิษณุ ทิลา ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

  3. นางสาวฐานิภา  นาควรรณ ผู้แทนครู  กรรมการ

  4. นายโสภณ  กุลนะบุญมา  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

  5. นายไพศล  อุดปิน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นางจินดา  จันทร์ฟู  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรรมการ

  7. พระโพธิ์ทอง  ติสฺสวํโส  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ

  8. นายอุเทน ขันรุ่งทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

  9. นางสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:40:57 น.

โรงเรียนบ้านจกปก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55507067 อีเมล์: jokpok2013@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวลินดา แซ่เดี่ยว โทรศัพท์: 055560167 อีเมล์: walina2454@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]