โรงเรียนบ้านจกปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา  2558

  1. เด็กชายศุภวิทย์   ลิปาง  ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงวิราวรรณ   จันทร์ฟู  รองประธาน

  3. เด็กหญิงเกณิกา  คำปัญญา  รองประธาน

  4. เด็กวรรัตน์   ตันยศ  เลขานุการ

  5. เด็กหญิงพรรณลดา   อินต๊ะใจ  รองเลขานุการ

  6. เด็กหญิงนิภาธร   บัวแก้ว  กรรมการ

  7. เด็กจุฑาทิพย์  บัวแก้ว  กรรมการ

  8. เด็กชายทินกร   -   กรรมการ

  9. เด็กชายอาทิตย์   -   กรรมการ

  10. เด็กหญิงจิดาภา   พฤกษ์พนาไพร   กรรมการ

  11. เด็กชายทวีศักดิ์    -    กรรมการ

  12. เด็กชายเอกรินทร์  นภาก้องเกียรติ   กรรมการ

  13. เด็กชายสหรัฐ   -   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:40:57 น.

โรงเรียนบ้านจกปก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55507067 อีเมล์: jokpok2013@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวลินดา แซ่เดี่ยว โทรศัพท์: 055560167 อีเมล์: walina2454@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]