โรงเรียนบ้านจกปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญาการจัดการศึกษา

    จรรยาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้การงาน

    โรงเรียนบ้านจกปก ได้กำหนดปรัชญาของโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญา และมุ่งหวังที่จะสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อค้ำจุนสังคมเริ่มตั้งแต่การสร้างค่านิยมให้เป็นสังคมไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:40:57 น.

โรงเรียนบ้านจกปก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55507067 อีเมล์: jokpok2013@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวลินดา แซ่เดี่ยว โทรศัพท์: 055560167 อีเมล์: walina2454@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]