โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 ตั้งอยู่หมูที่ 3 ตำบลไกรกลาง  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย เร่ิมก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2462 ที่หมู่บ้านดอนสัก  ชื่อโรงเรียนประชาบาลดอนสัก  โดยมีนายสมศักดิ์  แสงเมือง  เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2528 ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 เพราะนายสุวรรณ  ไกรกิจราษกร์ ขณะนั้นเป็นกำนันตำบลไกรกลางได้ของบประมาณจากมูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกา และบริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช106/26   ปัจจุบันเปิดสอนชั้น อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายนิคม   มั่นถึง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 04:22:27 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนิคม มั่นถึง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางศิริรัตน์ ประพรม

  • นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,761
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์: 055-690108 อีเมล์: ds-231@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sirirat prapom โทรศัพท์: 0846209588 อีเมล์: dang.02@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]