โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • กรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงดรุณี  พูลรักษ                    ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงตุลยา  ทองเอ็ม                  รองประธานและเลขานุการ

  3เด็กหญิงกรกนก            บุญช่วย                        ฝ่ายกิจการนักเรียน

  4.เด็กหญิงณัฎฐิกา        บัวบาน                                     เหรัญญิก

  5.เด็กหญิงทิพทิวา        ชนนา                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6. เด็กหญิงวีรยา               พุทซ้อน                               สวัสดิการ

  7. เด็กชายกิตติพงศ์   ไกรกิจราษฎร์                 สวัสดิการ

  8.เด็กชายศิริพัฒน์    ทวีรัตน์                          ศาสนาและวัฒนธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-10 18:05:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม มั่นถึง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสายหยุด คงอิ่ม

 • นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์: 055-690108 อีเมล์: ds-231@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศริยา ทับรอด โทรศัพท์: 0855525528 อีเมล์: choeael@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]