โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษา

  2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและได้รับบริการการศึกษาอย่างเสมอภาค

  3. พัฒนาครูมืออาชีพในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  4. จัดการศึกษาบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  5. จัดการศึกษาด้วยงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพียงพอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 04:22:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม มั่นถึง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริรัตน์ ประพรม

 • นางสายหยุด คงอิ่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์: 055-690108 อีเมล์: ds-231@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sirirat prapom โทรศัพท์: 0846209588 อีเมล์: dang.02@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]