โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษา

  2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและได้รับบริการการศึกษาอย่างเสมอภาค

  3. พัฒนาครูมืออาชีพในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  4. จัดการศึกษาบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  5. จัดการศึกษาด้วยงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพียงพอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-10 18:05:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิคม มั่นถึง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสายหยุด คงอิ่ม

 • นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์: 055-690108 อีเมล์: ds-231@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศริยา ทับรอด โทรศัพท์: 0855525528 อีเมล์: choeael@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]