โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน  ตั้งอยู่เลขที่  26  ถนนหัวฝาย-แม่ท่าแพ  ตำบลกลางดง   อำเภอทุ่งเสลี่ยม   จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  64150     โทรศัพท์   0-5569-0025   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 2   พื้นที่  9  ไร่   3   งาน    76   ตารางวา     เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

    โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี  วันที่ 22  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2501  เป็นสาขาโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง   ได้เป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อ   วันที่   9  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2502    ปัจจุบัน  มีนายไชยันต์  บุตรน้อย    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน     เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนจำนวน   55   คน   ครูผู้สอนจำนวน   5   คน ช่างไฟฟ้าจำนวน    1   คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690025 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรีณงค์นุช สิงห์โม้ โทรศัพท์: 0654682696 อีเมล์: love_cm101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]