โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นางจริยา               หอมไม่หาย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                    ประธานกรรมการ

  2. นายราน               ทองมา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                    รองประธานกรรมการ

  3. นางน้อม               ชัยวงศื                     ผู้ปกครองนักเรียน                                                             กรรมการ

  4. นายเกษม              บุญเมืองขวา            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       กรรมการ

  5. นายสมพาน            ปัญญา                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                                                          กรรมการ

  6. นายสมาน               กองทอง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                           กรรมการ

  7. นางประไพร            วงกรต                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                  กรรมการ

  8. นายไพรสัณฑ์       ติ๊บปิ่นวงศ์                ผู้แทนข้าราชการครู                                                           กรรมการ

  9. นายไชยันต์           บุตรน้อย                 ผู้บริหารโรงเรียน                                                                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไชยันต์ บุตรน้อย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประภา คำภิระยศ

 • นางสุดารัตน์ สลีแดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690025 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: นายธันย์ปกรณ์ เมืองเหมอะ โทรศัพท์: 0988141932 อีเมล์: love_cm101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]