โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงจารุวรรณ  เผือกคำ                นักเรียนชั้น    ป.6           ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงศตราพร  วัดทะโล                 นักเรียนชั้น    ป.ุ6           รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงนิจรีย์  บุตรยา                        นักเรียนชั้น    ป.6            เลขานุการ

  4.เด็กชายรัฐศาสตร์  คุณเศษ                 นักเรียนชั้น    ป.6            กรรมการ

  5.เด็กชายศุภวิชญ์    ทิงาเครือ               นักเรียนชั้น    ป5             กรรมการ

  6.เด็กหญิงสิรินทรา   ผิวพรรณ               นักเรียนชั้น    ป.5            กรรมการ

  7.เด็กชายวันเฉลิม      จุ่งใจ                   นักเรียนชั้น    ป.4            กรรมการ

  8.เด็กหญิงกัญญพัชร   เกษสังข์             นักเรียนชั้น    ป.4            กรรมการ

  9.เด็กชายเจษดา        จินดาวงศ์             นักเรียนชั้น    ป.3          กรรมการ

  10.เด็กหญิงมัลลิการฺ    ทิศวงศฺ์               นักเรียนชั้น   ป.3           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690025 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรีณงค์นุช สิงห์โม้ โทรศัพท์: 0654682696 อีเมล์: love_cm101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]