โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

  1.นางรุ่งอรุณ   คำโมง

  2.นายถนอมศักดิ์   กาไหล่ทอง

  3.นายดำรง  ขอบเหลือง

  4.นายอัศวิน   เกตุแก้ว

  5.นางเกศรา   ใจอ่อน

  6.นายมุ่ย   กำไร

  7.นางประภา วงศ์วิเศษ

  8.นางลัดดา   แก้วเกต

  9.นายชัยนันท์   สงค์มณี

  10.นายเติมกฤษพงศ์   สุนทรพงศ์บุญนาค

  11.นายประวิต  ตุ่นทอง

  12.นายชัยณรงค์   มาริด

  13.นางศรีสุวรรณ   จันประสิทธิพันธ์

  14.นายสุรพล   ถิรพงศ์พันธ์

  15.นายโกมล   ขีดขั้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:20 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-673126 อีเมล์: anubansisat2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล นิลพันธ์ โทรศัพท์: 0884245924 อีเมล์: suwimon.pran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]