โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงพีรญา   ล้นเหลือ              ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงพิณพร   วงรอบ                รองประธานนักเรียน คนที่ 1

  3.เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสุวรรณ     รองประธานนักเรียน คนที่ 2

  4.เด็กหญิงอริศรา   เจือจำ                 กรรมการ

  5.เด็กหญิงวิจิตตรา   เศษสุวรรณ์       กรรมการ

  6.เด็กหญิงจุติพร   ปานานนท์            กรรมการ

  7.เด็กหญิงสุมินตรา   เชยเกลี้ยง        กรรมการ

  8.เด็กหญิงจิราพันธ์   แบนปิง             กรรมการ

  9.เด็กหญิงพัณนิดา   นามกร              กรรมการ

  10.เด็กหญิงธัญวรัตน์   ภาเขื่อนแก้ว   กรรมการ

  11.เด็กชายกิตติพงษ์   เกษา              กรรมการ

  12.เด็กชายสิรภัทร   เจือจำ                กรรมการ

  13.เด็กชายพัทธดนย์   เมืองมูล         กรรมการ

  14.เด็กหญิงสุภาพร   ปิลานนท์          กรรมการ

  15.เด็กหญิงพรปรีญา   แพวกิ่ง          กรรมการ

  16.เด็กหญิงอภิชญา   ฟองฟั่น           กรรมการ

  17.เด็กหญิงอภิสรา   วงศ์ปิง              กรรมการ

  18.เด็กหญิงศุภรักษ์   ทองหล่อ         กรรมการ

  19.เด็กชายศรัณภัทร   สมหมาย        กรรมการ

  20.เด็กหญิงสุภาวินี   เสียวกระแส      กรรมการ

  21.เด็กชายณัฐวุฒิ   ช้าอยู่                 กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:20 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-673126 อีเมล์: anubansisat2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล นิลพันธ์ โทรศัพท์: 0884245924 อีเมล์: suwimon.pran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]