โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

      “โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา

  มนุษย์ที่มีคุณภาพคือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมะความรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.อารีย์ วรรณชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันวิสา คำตา

 • นางสาวสุวิมล นิลพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,205
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-673126 อีเมล์: anubansisat2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล นิลพันธ์ โทรศัพท์: 0884245924 อีเมล์: suwimon.pran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]