โรงเรียนวัดวังค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดวังค่า ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ 2 งาน  40 ตารางวา เขตบริการของโรงเรียนวัดวังค่า ประกอบด้วย หมู่ 4  และหมู่ 12 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีประชากรประมาณ 480 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วย บ้านเรือนราษฎร ทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา เหมาะแก่การทำนา ปลูกผักหลังฤดูทำนา ได้แก่ หอมแดง ถั่วเหลือง การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 97) นับถือศาสนาคริสต์ (คิดเป็นร้อยละ 3 ) ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ การบวชนาค การทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ สภาพตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในลักษณะที่ราบเชิงเขา 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนวัดวังค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายธนสิทธิ์ อ่อนจันทร์ โทรศัพท์: 0954915008 อีเมล์: Mumthanasit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]