โรงเรียนวัดวังค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    ภายในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นำเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างหลากหลายในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนวัดวังค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา สุ่มแก้ว โทรศัพท์: 0810401040 อีเมล์: ่่jaranyapon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]