โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2516 หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตฯเสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยคณะแพทย์หลวงตามพระราชประสงค์พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ทรงมีพระราชกระ แสรับสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นและจัดหาครูมาจัดการเรียนการสอน โดยในขณะนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะจัดสรรเงิน อปค. ให้แก่ทางอำเภอเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2516 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายกลม ทรดล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนไก่เขี่ย อาสารับตำแหน่งครูใหญ่พร้อมด้วยครูอีกคนหนึ่ง คือ นายสมชาย ดวงเกิด โดยขณะนั้นมีนักเรียน 28 คน หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนได้เพียง 2 ปีเศษ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประสงค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร ทรงพระราชทานสิ่งของแก่คณะครู นักเรียน และราษฎรชาวหมู่บ้านแม่สาน นำความปลาบปลื้มและความเป็นสิริมงคลมาสู่ชาวบ้านแม่สาน ครั้งหนึ่ง โรงเรียนบ้านแม่สาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ.ศรีสัชนาลัย ประมาณ 55 กม. ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ยางขาว) นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพทำไร่ ทำนา เก็บของป่า ล่าสัตว์ ปัจจุบันมีการพัฒนาไปปลูกผลไม้และสวนยางบ้างมีประชากรทั้งหมด 505 คน บ้านแม่สาน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 54 คน ครู 4 คน ชาวบ้านที่นี่จะใช้นามสกุลเดียวกันทั้งหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ นามสกุล "ค้างคีรี"

   

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-13 09:37:07 น.

โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]