โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายติ๊บแก้ว   ค้างคีรี                             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายวิจิตร   ค้างคีรี                                รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. นายศิริเขต  ค้างคีรี                               รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. นางสาวสุภาพ  ค้างคีรี                           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. นายเสน่ห์   ค้างคีรี                                กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6. นายรังแก้ว   ค้างคีรี                               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7. พระอ๊อต  กัลยาโณ                               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8. นายคงเดช   หุตะเจริญ                           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9. นายวิชัย  นมเนย                                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-13 09:37:07 น.

โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]