โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายนิรวิทย์  ค้างคีรี                                            ประธานนักเรียน 

  เด็กหญิงกัญญารัตน  ค้างคีรี                                     รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงจันทรา ค้างคีรี                                            รองประธานนักเรียน

  เด็กชายปฏิภาณ  ค้างคีรี                                          กรรมการนักเรียน

  เด็กชายศุกลกานต์  ค้างคีรี                                      กรรมการนักเรียน

  เด็กชายธนู  ค้างคีรี                                                กรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงกัลย์สุดา  ค้างคีรี                                       กรรมการนักเรียน

  เด็กชายกฤตเมธ  ค้างคีรี                                        กรรมการนักเรียน

  เด็กชายวชิระ   ค้่งคีรี                                             กรรมการนักเรียน

  เด็กชายชำนาญ   ค้างคีรี                                        กรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงฐิติพร  มิ่งขวัญ                                         กรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงสุภาณี   ชุ่มเย็น                                        กรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงสุพิชชา   คงนาค                                      กรรมการนักเรียน

  เด็กชายทวีชัย ค้างคีรี                                            กรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงนิดานุช  ค้างคีรี                                        กรรมการและเลขานุการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย นมเนย
 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,869
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]