โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู ในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

  2. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภุมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

  4. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย นมเนย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเกรียงศักดิ์ ปาสาจังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,626
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]