โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •       โรงเรียนบ้านแม่สานสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางานอย่างมีส่วนร่วม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-13 09:37:07 น.

โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]