• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแม่สานสามัคคี  ปีการศึกษา 2556

  1. เด็กชายอนันต์  แซ่เติ๋น                           ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงนิราพร  แซ่จ๋าว                         รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายพรรษา  คงขำ                            กรรมการ

  4. เด็กหญิงสิริวรรณา  บุตรา                        กรรมการ

  5. เด็กชายเก๋ามั่น  แซ่จ๋าว                           กรรมการ

  6. เด็กชายสุกฤต  แซ่ลี                                กรรมการ

  7. เด็กหญิงสนิสา เคระนัน                            กรรมการ

  8. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ฟุ้ง                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญวิทย์ แสงเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันทนีย์ โพธิ์แก้ว

 • นายอภิชัย อุดปิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,691
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิชัย อุดปิง โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: maesan.samakkee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]