โรงเรียนบ้านแก่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านแก่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2476   ตรงกับวันเสาร์  ขึ้น  11   คำ  เดือน  4     นายเทิ้ม   ช่างเรียน   ผู้รั้งนายอำเภอศรีสัชนาลัย   พร้อมด้วยนายหริ่ง  เปรมปรีดิ์  ธรรมการอำเภอมาเปิด  ให้ชื่อว่า  "  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านแก่ง  2  (วัดบ้านแก่ง)"  ได้จัดการสอนตามประมวลศึกษาพิเศษ  ภาคสอง  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต  ปี  พ.ศ.  2500   โรงเรียนยงอาศัยศาลาวัดบ้านแก่งเป็นสถานที่เล่าเรียนตลอดมา

                   วันที่   13  เมษายน  พ.ศ.  2501   นายเหิร   สุบรรณรักษ์  ครูใหญ่  คณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎรได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  และได้งบประมาณสมทบจากทางราชการ  เป็นเงิน   45,000   บาท   โดยสร้างเสร็จเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2505  ขนาด  8   ห้องเรียน  ขนาด   6  x  8   เมตร   แบบ   ป.3  รวมค่าก่อสร้าง   80,000   บาท  และเปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนบ้านแก่ง"  ตามหนังสือที่   679/2506  ลว.  14   มีนาคม   2506  มีที่ดินทั้งหมด   8   ไร่   3   งาน   53   ตารางวา   ปัจจุบันมี   นายคะนอง   ประโยชน์  เป็นผู้อำนวยการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคะนอง ประโยชน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอารีย์ หาญณรงค์

 • นางประภา อินดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,311
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055911511 อีเมล์: khothai555@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงศ์ภัค ประสมวงศ์ โทรศัพท์: 0993847699 อีเมล์: noiboran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]