โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •     วิสัยทัศน์
   
  ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมในความรักชาติ       
  ภูมิใจในท้องถิ่นของตนและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
   
  ปรัชญา
   
  สร้างงาน  สร้างคน  สร้างปัญญา  พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0878483329 อีเมล์: mtp_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรุฒ พวงพันธ์ โทรศัพท์: 0871971034 อีเมล์: pao55narak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]