โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

           โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 11 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 28 เมษายน 2498 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านห้วยคร้า(เทวัญอำนวยวิทย์) ซึ่งขณะนั้นพระเทวัญอำนวยเดช เป็นอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์  ครูใหญ่คนแรกชื่อ         นายสันทัด  เมตตานนท์  ที่ดินของโรงเรียนเป็นที่ดินของ สหกรณ์นิคม   ศรีสำโรง จำนวน 43ไร่ 1  งาน  56  ตารางวา  อนุญาตให้ใช้ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ หมายเลข สท. 278 เปิดเป็นโรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อ 1 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-683012 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญศิริ ทะวัน โทรศัพท์: 0623306713 อีเมล์: saofun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]