โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสำเนา  สาระเกตุ  ประธาน           8. นายม   อินสวน     กรรมการ

  2. นายโกเมท พราหมณี  กรรมาร          9.  นายสุรพล    มั่นเหมาะ  กรรมการและเลขนุการ

  3. นายทำนอง ชาวนา   กรรมการ

  4. นายจรัญ  กันเชื้อ    กรรมการ

  5. นายบุญเริ่ม    ยิ้มจันทร์   กรรมการ

  6. นายสุรชัย   อินเรือน     กรรมการ

  7. นายบุญเลิศ   กลิ่นเคล้า    กรรมการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-683012 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญศิริ ทะวัน โทรศัพท์: 0623306713 อีเมล์: saofun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]