โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลทับผึ้ง  อำเภอศรีสำโร จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่  5  ไร่  เศษ   โรงเรียนอยู่ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   ประมาณ  30 กิโลเมตร

  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2497     โดยใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทับผึ้ง(วัดเกาะวงษ์เกียรติ์)  โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน โดยนายเทิ้ม 

  ช่างเขียน     นายอำเภอคลองตาล     นายหริ่ง  เปรมปรีดิ์  ธรรมการอำเภอคลองตาล   ใช้ชื่อว่า    “ โรงเรียนประชาบาลตำบลทับผึ้ง (วัดเกาะวงษ์เกียรติ์) ”         โดยอาศัยศาลาการเปรียญ

  วัดเกาะวงษ์เกียรติ์  ทำการสอน      มาจนถึง   วันที่  15  มกราคม  2497 จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ      วันที่    22   เมษายน 2498  ได้

  ทำการก่อสร้างโดยซื้อที่ดินจาก        นายดำ  นางเปลี่ยน  กลิ่นประดับ   ราคา  1,400     บาท  และนางเพ็งทองยิ้มได้บริจาคที่ดินด้านทิศใต้  12   ตารางวา  ยกเป็นอาคาร  4 ห้องเรียนแต่

  มุงสังกะสีไว้เพียง 1 ใน 3  ส่วนเท่านั้น ในปี  2503   ท่านมหาเรือง  เจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงช่วยติดต่อหาทุนในการก่อสร้างกับเจ้ากรมต้นสังกัด  ได้รับความอนุเคราะห์  จากนายเปลื้อง 

  ชัชวาล   ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ได้งบประมาณสมทบ  45,000  บาท  สร้างอาคาร  ป.1ฉ.  จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนวัดเกาะวงษ์

  เกียรติ์(ชัชวาลย์อนุสรณ์)”  

  พ.ศ. 2527      ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.105/26   4  ห้องเรียน  1  หลัง

  พ.ศ.2533       ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์    แบบ  สปช. 205/26      จำนวน  1  หลัง  และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  สปช.105/26  1  หลัง

  พ.ศ.2540       โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา    ได้รับงบประมาณสร้าง

  ห้องปฏิบัติการ  3  ห้อง  พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง  (ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

                 ปัจจุบันเปิดทำการสอน    ตั้งแต่     ชั้นอนุบาล 1    ถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีครู  3  คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง  1  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-10 17:17:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายประจวบ ทองดี

 • นางเพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,167
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-617511 อีเมล์: kwk64020079@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์ โทรศัพท์: 0918432661 อีเมล์: phetjun2502@hotmail.com.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]