โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมความการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

      2. โรงเรียนจัดแหล่งการเรียนรู้  มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงามและปลอดภัย

      3. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย  จิตใจอารมณ์ และสังคม

      4. ในรอบปี  โรงเรียนต้องสรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-10 17:17:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายประจวบ ทองดี

 • นางเพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,200
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-617511 อีเมล์: kwk64020079@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์ โทรศัพท์: 0918432661 อีเมล์: phetjun2502@hotmail.com.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]