โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายเปรย  อินบุตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.พระอธิการเสาร์  อุตฺตโร

  3.นายอุดม  ครุฑจันทร์

  4.นายศิริชัย  พละทรัพย์

  5.นายขจรศักดิ์  เมฆพุฒ

  6.นายวัลลภ  นกอินทร์

  7.นายมงคล  ทิมทอง

  8.นายสมศักดิ์  พุ่มม่วง

  9.นายมานิตย์  นวรัตนารมย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: pkd.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรทัศน์ เพชรไชย โทรศัพท์: 0831465733 อีเมล์: krucofee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]