โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2562  โรเรียนบ้านปากคลองแดน  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ใส่ใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

  มุ่งมั่นสอนเด็กอย่างจริงจัง  มุ่งหวังเด็กเก่ง  ดี  มีสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: pkd.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรทัศน์ เพชรไชย โทรศัพท์: 0831465733 อีเมล์: krucofee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]