โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยมีนายน้อย  มะลิวัลย์  ริเริ่มจัดตั้งพร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้าน  ปลูกอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด   8 x 10 ตารางเมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูใหญ่คนแรกชื่อนาย วิเชียร  เรือนคำ  นายโกศล  เสริมพาสิทธิ์  มีนักเรียน 50 คน แบ่งเป็น  2  ห้องเรียน  และปีต่อมาขอเพิ่มปีละ 1 ชั้น จนครบ 4 ชั้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2493 อาคารเรียนชำรุดจึงได้สร้างอาคารใหม่และใช้เป็นอาคารเรียนตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2508 

                  ปี พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ 13,000  บาท

                  ปี พ.ศ. 2508 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ 30,000  บาท

                  ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ48,000 บาท

                  ปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นภาคบังคับ

                 ปี พ.ศ. 2521  ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. ขนาด 10 x 10 x 2  ลบ.ม.ด้วยเงิน ก.ฟ.ป.

  ปี พ.ศ. 2522 ได้รับเงินงบประมาณ สร้างอาคารเรียน ป.1 ข  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณ 360,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การ 1 หลัง  จำนวน 3 ที่  โดยใช้งบ ประมาณ 12,000  บาท

                  ปี พ.ศ. 2526 นายน้อย  มะลิวัลย์  ได้บริจาคที่ดินให้กับทางโรงเรียนด้านทิศเหนือ อีก  150  ตารางวา

                  ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอาคาร อเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26   จำนวน 1 หลังโดยใช้งบประมาณ 200,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง (ป. 1 ข.) 4 ห้องเรียนโดยใช้งบ ประมาณ 200,000  บาท

  ปีพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง(ขอรื้อย้ายจากโรงเรียนบ้านบุ่งสักโดยใช้งบประมาณ 200,000  บาท และได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 1 หลัง  จำนวน 4 ที่  โดยใช้งบประมาณ 50,000  บาท

  ปีพ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างบ่อปลา สปช. โดยได้งบประมาณ 65,000 บาท และ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 4 ที่ โดยได้งบประมาณ

  65,000 บาท  และได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้า 40,000 บาท

                  ปีพ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารบันได ค.ส.ล. จำนวน 2 หลัง โดยใช้งบประมาณ 40,000 บาท

                  ปีพ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการ  จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องวิทยาศาสตร์

                  - คณะครูร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนสร้างห้องสมุด 1 หลัง จำนวน 10,000 บาท

                  ปีพ.ศ. 2541 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทา งการศึกษาเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีแรกมีนักเรียน 18 คน

                  พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน (มิยาซาวา) แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ 1,834,000 บาท และสร้างสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนามโดยใช้งบประมาณ 230,000 บาท และได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด โดยใช้งบประมาณ 81,000 บาท และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 2 ห้อง

                  ที่ดินโรงเรียนตาม น.ส. 3 ก เลขที่ 88 หมายเลข 4943 มีพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา มีเขตติดต่อดังนี้

                                                  ทิศเหนือ                ยาว   132   เมตร ติดที่ดินนายจันทร์  มะลิวัลย์

                                                  ทิศตะวันออก       ยาว      96  เมตร ติดต่อถนนสาธารณะ

                                                  ทิศตะวันตก          ยาว      94  เมตร ติดต่อตลาดท่ามักกะสัง

                                                  ทิศเหนือ                ยาว   132   เมตร ติดที่ดินนายทวี  แจ่มดารา,

                                                                                                                  นางสาวสด  ประดิษฐ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-660609 อีเมล์: tamakkasang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิลาวัณย์ อารัญ โทรศัพท์: 0979346801 อีเมล์: wilawanaran@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]