โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านวังพิกุล

   

     โรงเรียนบ้านวังพิกุล เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ซึ่งมีนายสนอง  อ่อนบุญเป็น รกน. ครูใหญ่    มีนักเรียน  50   คน มีครู 2 คน  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และที่ดิน 10ไร่   และบริจาคทรัพย์เพื่อก่อตั้ง
  อาคารเรียนขึ้นมา  1หลัง 2 ห้องเรียน   เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ฉ ขนาด 2 ห้องเรียน
  งบประมาณ  240,000 บาท   และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง  สร้างส้วม  1 หลัง  2  ที่ (จำหน่ายแล้ว) พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนด้านข้าง
  จำนวน 2  ห้องเรียน งบประมาณ  240,00 บาท 

           พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องส้วม 2 ที่ งบประมาณ 50,000  บาท  และก่อตั้งถังน้ำฝน แบบ ฝ33  จำนวน 1  ชุด  งบประมาณ  70,000 บาท

           พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/2529  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 1,860,000  บาท และก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ30 (พิเศษ)  1 ชุด 
           งบประมาณ 80,000 บาท

           ปัจจุบัน  มีอาคารเรียน   3  หลัง  จำนวนห้องเรียน  11  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึง  ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุชาติ หวังอินทร์ โทรศัพท์: 0896399318 อีเมล์: mayomkati31@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]