โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสะอื้น  สังข์ศิริ             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. นายมะริน  ม่วงทุ่ง              รองคณะกรรมการสถานศึกษา
  3. นายมนู  เพชรพูล               กรรมการ
  4. ร.ต.ต.เฉลย  อ่อนบุญ        กรรมการ
  5. นางวรรณา  รอดภู              กรรมการ
  6. นายวิโรจน์  ม่วงทุ่ง            กรรมการ
  7. นายจำลอง  คงเนียม         กรรมการ
  8. นางราตรี  จันทร์สง            กรรมการ
  9.นายณฐวรรษ  ยอดแก้ว    เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุชาติ หวังอินทร์ โทรศัพท์: 0896399318 อีเมล์: mayomkati31@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]