โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงจิรดา  จินา                               ประธานคณะกรรมการนักเรียน
  2. เด็กชายธนากร  คำภู                            รองประธานฯ
  3. เด็กชายทองพูน  จุ้ยขุนทอง                รองประธานฯ
  4. เด็กหญิงลลิตวดี  จิ๋วพรม                      เลขาฯ
  5. เด็กหญิงพรอนันต์  ทับนาค                  เหรัญญิก
  6. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนโต                      ฝ่ายปกครอง
  7. เด็กชายภานุวิชญ์  จุ้ยขุนทอง
  8. เด็กหญิงยุภาพร  ดวงไกลแสง
  9. เด็กชายชาคร  เกตุขาว                        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  10. เด็กหญิงพันทิลา  มากหลาย
  11. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม
  12. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรยอด
  13. เด็กชายพีรพัฒน์  โตงิ้ว
  14. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พุ่มเกตุ
  15.  เด็กชายศิริมงคล  นวลพุฒ               ฝ่ายปฏิคม
  16. เด็กหญิงพรรณนารา  นรโภชน์
  17. เด็กชายบน  ประกอบสี
  18. เด็กชายวิษณุ  หิ้งเพชร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณฐวรรษ ยอดแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมรัก แย้มปั้น

 • นางบำรุง ศรีอรุณนิรันดร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย รัตนแย้ม โทรศัพท์: 080-6838819 อีเมล์: thongchai3522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]