โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงจิรดา  จินา                               ประธานคณะกรรมการนักเรียน
  2. เด็กชายธนากร  คำภู                            รองประธานฯ
  3. เด็กชายทองพูน  จุ้ยขุนทอง                รองประธานฯ
  4. เด็กหญิงลลิตวดี  จิ๋วพรม                      เลขาฯ
  5. เด็กหญิงพรอนันต์  ทับนาค                  เหรัญญิก
  6. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนโต                      ฝ่ายปกครอง
  7. เด็กชายภานุวิชญ์  จุ้ยขุนทอง
  8. เด็กหญิงยุภาพร  ดวงไกลแสง
  9. เด็กชายชาคร  เกตุขาว                        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  10. เด็กหญิงพันทิลา  มากหลาย
  11. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม
  12. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรยอด
  13. เด็กชายพีรพัฒน์  โตงิ้ว
  14. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พุ่มเกตุ
  15.  เด็กชายศิริมงคล  นวลพุฒ               ฝ่ายปฏิคม
  16. เด็กหญิงพรรณนารา  นรโภชน์
  17. เด็กชายบน  ประกอบสี
  18. เด็กชายวิษณุ  หิ้งเพชร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุชาติ หวังอินทร์ โทรศัพท์: 0896399318 อีเมล์: mayomkati31@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]