โรงเรียนบ้านนาพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพง

  1.       นายบุญเพ็ง   มาลา                          ประธานกรรมการ

  2.       นางทองเพียร  จิตรนึก                       คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.       นางพิชามญชุ์  เหมือนเพ็ชร                  คณะกรรมการผู้แทนครู

  4.       นางลำพึง  ฉิมพาลี                           คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.       นายณรงค์   จิตรนึก                          คณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.       นายสุธีร์   พงษ์เขียว                          คณะกรรมการศิษย์เก่า

  7.       พระอธิการสนิท  ปสันโน                     คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.       นายกำพล  กัดจิตร                           คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.       นายณัฐพล   คัมภีรพจน์                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0828782483 อีเมล์: naaphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีนวล ปรารมย์ โทรศัพท์: 0987484046 อีเมล์: ืnaaphong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]