โรงเรียนบ้านนาพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1.ด.ช.ภูริณัฐ  พัดอะโน

  2.ด.ญ.นริศรา  บุญแช่ม

  3.ด.ญ.นภัสวรรณ  ภู่ประดิษฐ

  4.ด.ญ.ดรัลพร  บุตรหรั่ง

  5.ด.ช.อัศนัย  กัดจิตร

  6.ด.ช.สุรเชษฐ์  เวียนระวัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0828782483 อีเมล์: naaphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีนวล ปรารมย์ โทรศัพท์: 0987484046 อีเมล์: ืnaaphong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]