โรงเรียนบ้านนาพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    วิสัยทัศน์

    ภายในปี 2562  “โรงเรียนบ้านนาพง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และมีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน” 

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0828782483 อีเมล์: naaphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีนวล ปรารมย์ โทรศัพท์: 0987484046 อีเมล์: ืnaaphong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]