• ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ที่ตั้ง 175 หมู่ 1 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
              จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2481 โดยมีนายเข็ม คำพิมาณ ศึกษาธิการอำเภอสวรรคโลก นายเจริญ แจ้งชัด และผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมจัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ศาลาวัดคลองแห้งเป็นสถานที่เรียน รับเด็กในเกณฑ์บังคับเข้าเรียนแบบสหศึกษา เริ่มเปิดสอนระดับชั้น ป.1 – ป.4 จะหยุดเรียนทุกวันพระ ต่อมาเปลี่ยนเป็นหยุดเรียนวันอาทิตย์ และเสาร์อาทิตย์ ตามลำดับ และเปิดสอนระดับชั้น ป.5 – ป.6 ในปี พ.ศ. 2521 และเปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยเมื่อปี พ.ศ.2529
            ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดคลองแห้งมาตั้งอยู่บนที่ดินปัจจุบันที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2507 โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบหอประชุม
            ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมารในการจัดสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ 4 ห้องเรียน เป็นไม้ยกสูง 90 เซนติเมตร จำนวนเงิน 120,000 บาท
            ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้สร้างโรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2520
            ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 680000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 103/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นอาคารปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกสูง 90 เซนติเมตร และได้รับงบประมาณ 25,000 บาท ในการสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526 2 ที่นั่ง ในปี 2531 จำนวน 1 หลัง และในปี 2535 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526 4 ที่นั่ง จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท
            ปี พ.ศ. 2541 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 2 หลัง งบประมาณราชการ 14,000 บาทสมทบกับเงินบริจาค
            เป็นโรงเรียนหลักในการเรียนรวมกับโรงเรียนวัดปากคลองช้าง ในปี พ.ศ.2561 โดยนายนิรันดร์ เลิศล้ำ และนางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองช้าง นำนักเรียนมาเรียนรวมจำนวน 11 คน
            ปี พ.ศ. 2562 นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองแห้งและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดปากคลองช้าง ก่อสร้างโรงจอดจถบริเวณโรงเรียนบ้านคลองแห้ง และได้รับการบริจาคหินคลุกจาก บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด จำนวน 2 พ่วง ในการปรับพื้นถนนบริเวณโรงเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิกร อินปฐม โทรศัพท์: 0871950109 อีเมล์: klonghang2557@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]