• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองแห้ง

  ปีการศึกษา 2561 

  1.นายสมนึก  เหล็กพรม            ประธานคณะกรรมการฯ

  2.นายงาม  สุขแจ่ม                 กรรมการ

  3.นายบุญเรือง  เวียนระวัง         กรรมการ

  4.นายสำเริง  เฝือยา                กรรมการ

  5.นายนงค์  ผะอบนาค              กรรมการ

  6.นายกาหลง  ใจดี                 กรรมการ

  7.นางทวี  หอมเย็น                  กรรมการ

  8.นายนิกร  อินปฐม                 กรรมการ

  9.นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิกร อินปฐม โทรศัพท์: 0871950109 อีเมล์: klonghang2557@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]