โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •      โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 มีนายระหวย ปลูกสร้าง เป็นครูใหญ่ ต่อมาอาคารเรียนชำรุดได้ย้ายไปตั้งอยู่ในที่ดินของพระครูอุดมธรรมปฏิภาร มอบให้นายทองย้อย กังวาล เป็นครูใหญ่ ต่อมาอาคารเรียนได้ชำรุดอีก ได้จัดตั้งอาคารใหม่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2522 มีนายสำราญ ประณีต เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 ในปีการศึกษา2531 ได้ขยายชั้นเรียนถึงประถมปีที่5 และปีที่ 6              โดยมีนายเชิญ ดลจิตต์ เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้น ป.6  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6 มีนักเรียนก่อนประถมศึกษา  18  คน  ระดับประถมศึกษา  42 คน รวม  60  คน มีข้าราชการครูชาย  2  คน ข้าราชการครูหญิง  2  คน รวม  4  คน มีนักการภารโรง  1  คน มีอาคารเรียน  2  หลัง อาคารประกอบ  2  หลัง มีพื้นที่ทั้งหมด  9  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-647379 อีเมล์: pator2504@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฟานิดา นาคกล โทรศัพท์: 0910247854 อีเมล์: fanida.0719@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]