โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายณรงค์   ทีปะนะ           ประธานกรรมการ   

  2.  นายธีระ  เกิดที่สุด              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายชำนาญ   ฉุยฉาย        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  4.  นายร่อน   แนบเนียน          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.  นายกล้า   สงวน                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  6.  นายมานะ    ฉุยฉาย           กรรมการผู้แทนส่วนท้องถิ่น

  7.  พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นายบุญเลิศ   จันโททัย      กรรมการผู้แทนครู

  9.  นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-647379 อีเมล์: pator2504@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฟานิดา นาคกล โทรศัพท์: 0910247854 อีเมล์: fanida.0719@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]