โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงพัชรี   พร้อมวงศ์                            ประธานกรรมการ   

  2. เด็กชายธนพัฒน์   ยุบล                               รอง ประธานกรรมการ 

  3.  เด็กหญิงกรรณิการ์   แนบเนียน                       กรรมการ 

  4. เด็กชายประดิศรุติ์   เจริญทั่ว                           กรรมการ

  5.  เด็กชายชัยพงษ์  รอบุญ                                กรรมการ

  6. เด็กชายบดินทร์  แจ้งกอน                              กรรมการ

  7. เด็กชายจารุวิทย์       เถาวัลย์                         กรรมการ

  10.เด็กหญิงกาญจนา   ยาสกุล                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-647379 อีเมล์: pator2504@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฟานิดา นาคกล โทรศัพท์: 0910247854 อีเมล์: fanida.0719@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]