โรงเรียนวัดปากน้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียน  วัดปากน้ำ  ที่ตั้งเลขที่  99/2   ตำบล  ปากน้ำ   อำเภอ  สวรรคโลก  จังหวัด  สุโขทัย

  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  2   โทร  055-687006  โทรสาร  055-687006 

  e-mail watpaknumschool@hotmail.com

  เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาล    ถึงระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่  3  เนื้อที่   14   ไร่  -  งาน    30  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  7  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  11

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนวัดปากน้ำ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2466  ดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี  ตาม  พระราชบัญญัติการประถมศึกษา  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  ในวันทำพิธีเปิด  รองอำมาตย์แย้ม  สีตะสุต  ธรรมการจังหวัดสวรรคโลกและขุนทรงประศาสน์  มาทำพิธีในวันเปิดเรียน

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดปากน้ำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  2    ตั้งอยู่เลขที่  99/2  หมู่ที่  6  ตำบลปากน้ำ  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  14  ไร่  1  งาน  30  ตารางวา   จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนวัดปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-687116 อีเมล์: watparknam_st@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานะชัย ครุฑจับนาค โทรศัพท์: 0882723481 อีเมล์: watparknam_st@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]