โรงเรียนบ้านบึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย

  1. นายแดง  ทานา                   ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายมนัส  ฉันทมิตร              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3. นายมานะ  นัยทน                     ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4. นางโสภา  สระทองพิมพ์           ผู้แทนผู้ปกครอง

  5. นายแสวง  สายคำจันทร์           ผู้แทนองค์กร ศาสนา

  6. นายวิโรจน์  สระทองพิมพ์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  7. นางมธุรส  ทองหมื่นศรี             ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือ      ผู้แทนครู

  9. นายสำราญ  จงอยู่เย็น              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangbungngamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ โทรศัพท์: 0947486124 อีเมล์: Patcharin17995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]