โรงเรียนบ้านบึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการ สภานักเรียน ประกอบด้วย 

  1. เด็กชายชัยมงคล  ศักดิ์ภูเขียว   ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วเขียว        รองประธาน

  3. เด็กหญิงปิยพร  อ่อนนิ่ม             รองประธาน

  4. เด็กหญิงอังคนา  สาเกตุ            เหรัญญิก

  5. เด็กหญิงศิรินภา  เที่ยงเต็ม        เลขานุการ

  6. เด็กหญิงณัฐวดี  แย้มนุช           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7. เด็กหญิงปวริสา  โยกเกณฑ์     ฝ่ายปฏิคม

  8. เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี          ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ

  9. เด็กชายวชิระ  เมี่ยงเต็ม            ฝ่ายอาคารสถานที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-09-27 07:21:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,179
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangbungngamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัสกมล การกาวี โทรศัพท์: 0917757400 อีเมล์: Taskamont@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]