โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

    ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 407 คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:22:35 น.

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]